Kurspaketet "Ett rikare liv"


Utbildningen “Ett rikare liv” är resultatet av femton års arbete med många tusen kursdeltagare. Det är ett gediget program för den som vill nå nästa nivå av ledarskap över sitt liv och skapa ett överflöd av pengar, tid och energi.

Kurspaketet består av fyra kurser som är avsedda att genomföras en efter en, i tur och ordning. Utbildningen är digital och eftersom det är en självstudiekurs kan du gå kursen när och var du vill, helt i din egen takt. Vi tillhandahåller kurssajt, filmer, ljudfiler, arbetsbok, quiz, diskussionsforum och studiematerial.

Självklart kan du börja med att köpa den första kursen men vi rekommenderar definitivt att du redan från början tar dig an samtliga fyra kurser som kompletterar varandra och gemensamt utgör en komplett utbildning. Du kan läsa mer om varje delkurs nedan.


För att underlätta detta erbjuder vi dig som genomför utbildningen om fyra kurser en rabatt på 33% på hela utbildningen. I stället för 5500:- per kurs betalar du 14 500:- för samtliga fyra kurser. 
Kurs 1: Vägen till ett rikare livVägen till ett rikare liv är den inledande kursen och utgör grunden för övriga kurser i Balansekonomis utbildningar.

Människan har under hela livet möjlighet att utveckla och vidareutveckla sitt liv och på Balansekonomi ser vi den egna utvecklingen som utgångspunkten för att erhålla nya resultat.

Vägen till ett rikare liv är en bred och synnerligen effektiv grundutbildning för dig som vill få en djupare förståelse för hur resultat skapas i ditt liv och vad du själv kan göra för att få nya typer av resultat i ditt liv. Det är en kurs för dig som på riktigt vill kunna styra ditt liv mot dina egna uttalade mål.
Kurs 2: Att leda sin egen utveckling


Temat i den här kursen är att växa som människa, vad som krävs och vilka sätt som finns att hantera de utmaningar som kan dyka upp. Att växa som människa är visserligen inget självändamål men intimt förknippat med att vilja ha nya resultat i sitt liv.

För att få nya resultat måste man börja agera på ett nytt sätt vilket underlättas alldeles oerhört om man redan bestämt sig för att ta ett aktivt ledarskap över sitt liv. 

Kurs 3: Din finansiella ekonomi


I denna kurs inriktar vi oss på att skapa konkreta genombrott i området pengar. Kursen är avsedd för alla som har en tillvaro att finansiera, dvs i princip alla vuxna människor.

Kursen är utformad att fungera oavsett din nuvarande kompetens. Både du som redan idag bygger upp tillgångar och du som upplever finansiella strategier som "rena grekiskan” kommer att kunna uppdatera din plan för området pengar. Den här kursen spänner över såväl de mest konkreta nyckelbegreppen som över attityder och känslor kring pengar.

Till din hjälp har vi ekonomiverktyget Pengakollen som är framtaget specifikt för Balansekonomi. Ekonomiverktyget kostar normalt 150 kronor per månad och ingår ett helt år utan extra kostnad för dig som medverkar i denna kurs. Pengakollen är en verktygslåda som hjälper dig ett få 100 % koll på dina finanser.

Kurs 4: Din energi- och tidsekonomiI den här kursen får du tillfälle att undersöka hur du hanterar flödena av tid och energi, två av dina absolut viktigaste tillgångar.

Hur vi hushållar med resurserna tid och energi är avgörande för om, när och på vilket sätt vi når våra personliga mål men också för att skapa balans i tillvaron.

Syftet med denna kurs är att träna dig i att vårda dina resurser på ett hållbart och långsiktigt sätt som hjälper dig att nå det du önskar dig nu och framöver.


Betalningsalternativ


Om Balansekonomi AB


Balansekonomi är ett oberoende utbildningsföretag som sedan 2006 utbildar privatpersoner och företagare i att hållbart hantera sina tillgångar utöver det rent finansiella. Vi hjälper våra kunder att skapa sin egen plan för ett rikare liv med ekonomiska förhållningssätt som leder till mer tid, mer pengar och mer energi.

Vår mission är att utmana och förvirra till förändring i attityd och beteende. Vi inspirerar människor till att skapa sig en egen plan för sitt rikare liv och vi stödjer människor till att agera ansvarigt gentemot sina egna drömmar, visioner och mål.

Sedan 2006 har vi hjälpt över 250 000 svenskar med sin plan för ett rikare liv. Vår expertis ligger inom den mänskliga sfären med fokus på beteende och synsätt, strategier och relationer.

Lennart Göthe

Lennart Göthe har ett förflutet som chef i svenskt näringsliv. Han innehar NLP Master, är UGL-handledare och Professionell Certifierad Coach (PCC). År 1996 grundade Lennart det bolag som sedan dess har varit plattformen för hans arbete och där skapade han 2006 Balansekonomi tillsammans med Charlie Söderberg och Pia-Mari Nyholm.


Lennart fortsätter att dela med sig av visdom, erfarenheter och upplevelser via en rad olika kanaler. Lennart har en utvecklad förmåga att se samband mellan olika typer av “vetande” och är därmed en centralgestalt när det gäller att skapa och vidareutveckla pedagogiken.

Cathrin Nilsson

Cathrin är utbildad lärare vid Lärarhögskolan och skiftade 2010 fokus till att arbeta med pedagogik för vuxna i den privata sektorn. Hon har i många år drivit Balansekonomis arbete med kundservice och stöd till våra kursdeltagare. År 2017 startade hon förlag med inriktning på personlig utveckling. Cathrin är föreläsare, utbildad inom NLP, delägare och styrelseledamot i Balansekonomi.


Cathrin har en unik förmåga att se andra människors behov, komma dem nära och stödja aktioner som driver livet framåt med lätthet. Hon är energi och personlig service personifierad.

Charlie Söderberg

Charlie arbetade som analytiker med fokus på media när han hans intresse för. entreprenörskap, ledarskap och det man kallar personlig utveckling väcktes. Han utvecklade sina förmågor som coach, utbildare och föreläsare. Via Resurshuset träffade Charlie bl a Lennart Göthe och kom att grunda Balansekonomi. 


Charlie är professionell föreläsare och har varit programledare för Lyxfällan, Plus och Tonårsbossen. Han har även skrivit tre böcker och blivit utsedd till ”Årets ekonomiska folkbildare”. Charlie är en erkänt skicklig retoriker med talang för att göra det komplexa gripbart och lättanvänt i praktiken.

Example Video Title

Help your students visualize the story with a captivating video about your course. Give more context with a brief description here. You can also leave the Header and Description text fields empty to let the video speak for itself.