Leverns funktion och medvetande


I den här föreläsningen ingår 2.5 timme inspelat material med Jörgen Tranberg. Under dessa timmar kommer du få helt nya spännande kunskaper om leverns fysiska och emotionella funktion. Levern har en central roll till alla andra organsystem.

Du också kommer få information om de 5 bästa sätten hur man fysiskt, emotionellt och mentalt kan stärka levern. När känslan skapat fysisk obalans räcker det inte med att eliminera den skadliga känslan utan man behöver ha kunskap för att förstå hur man bygger tillbaka leverns kvalité för att återskapa inre balans och funktion. 

En positiv känsla till glädje har en koppling till hjärtat och kan få en mycket positiv påverkan på levern. När det sker så är det lättare att följa sin Passion och Bliss :-) Dessa två fenomen är det viktigaste gällande livets syfte och meningsfullhet.

BONUS - Du får med en kraftfull meditation om andningen, som ger dig återhämtning och kraft i vardagen.Betalningsalternativ


Jörgen Tranberg


Har en Naturläkarutbildning från Sverige och USA (N.D.) i komplementära behandlingsdiscipliner och har utforskat tankekraftens biokemiska effekter och neuropsykologins outforskade kraft. Han har varit verksam som terapeut i 30 år. Sedan mitten av 80-talet har han arbetat med komplementära behandlingsmetoder så som kiropraktik, akupunktur och näringslära, och flyttade i början av 90-talet till USA för vidareutbildning. I många år arbetade Jörgen som naturläkare, och var delägare i en multidisciplinär praktik i Kalifornien, USA.

Jörgen har en fördjupad förståelse om bron mellan medicin och kvantfysik teorier och där han anser att de mesta svaren finns att söka i denna bro när det outforskande har sina vetenskapliga begränsingar. Där finns de så kallade större sammanhangets utforskandet av helhetens förståelse av våra kroppars inre kunskaps sammanhang i både hälsa och ohälsa.